Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysytyt kysymykset - Suomen suurlähetystö, Beirut : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Beirut


Puh. +961 (0)1 218860 / 218861
S-posti: sanomat.bei@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Ajokortti

Suomen ajokorttihakemukset jätetään asuinkunnan poliisilaitokselle. Ajokortin kaksoiskappaletta haetaan niin ikään asuinkunnan, tai jos asuinkunta ei ole Suomessa, ajokortin myöntäneeltä poliisilaitokselta.

Edustustoilla ei ole toimivaltaa todistaa oikeaksi suomalaisia ajokortteja. Toimivaltainen viranomainen asiassa on Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi, jonka puoleen asiakkaan tulee kääntyä. Todistus ajo-oikeudesta on tilattavissa internetin kautta hakusanalla ”ajokorttiotepyyntö”. Asioiminen netissä edellyttää suomalaisia pankkitunnuksia. Ajokorttiote on saatavissa myös suoraan englanninkielisenä ja se toimitetaan myös ulkomaiseen osoitteeseen. Mikäli asianosaisella ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, on otettava erikseen yhteyttä Trafin neuvontaan puhelin 029 534 5000, kirjaamo@trafi.fi.

Kansainvälisen ajokortin voi anoa Autoliitosta.

Asevelvollisuus

Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Asevelvollinen on palveluksessa, taikka kuuluu reserviin tai varareserviin (Asevelvollisuuslaki (AsevL 1438/2007) 2 §).

Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (194/95) määrittää naisten asepalveluksen perusteet. Tarkemmat ohjeet naisten vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutumisesta löytyvät puolustusvoimien verkkosivuilta.

Yhteystiedot:

Pääesikunnan henkilöstöosasto

PL 919, 00131 Helsinki
Puh. +358 2 99800
www.mil.fi

Maavoimien esikunta

PL 145, 50101 Mikkeli
Puh. +358 2 99800
www.maavoimat.fi

Siviilipalveluskeskus/ Lapinjärven koulutuskeskus

Latokartanontie 97, 07800 Lapinjärvi
Puh. +358 19 530 600
Fax +358 19 530 611
info@sivarikeskus.fi
www.sivarikeskus.fi

Asiakirjojen laillistaminen

Suomessa myönnettyjen asiakirjojen laillistus tapahtuu ulkoministeriössä Helsingissä. Suomen suurlähetystöt eivät voi laillistaa Suomessa myönnettyjä asiakirjoja.

Libanonin, Jordanian ja Syyrian viranomaisten myöntämien asiakirjojen laillistaminen tehdään Suomen suurlähetystössä Ankarassa.

Eläinten tuonti Suomeen

Tietoa lemmikkieläinten maahantuonnista saa Elintarviketurvallisuusviraston Evirasta.

Eläke

Eläkeasioissa tulee kääntyä suoraan Kansaneläkelaitos Kelan ulkomaanyksikön puoleen.

Lisätietoja

Kelan ulkomaan yksikkö
Puh. +358 20 434 2550
Sähköposti: inter.helsinki@kela.fi

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Libanonissa, Syyriassa ja Jordaniassa

Suomen kansalaisia koskevat henkilötiedustelut tulee esittää kirjallisesti ulkoasiainministeriölle: UM, Kansalaispalvelut, Konsuliasioiden yksikkö (KPA-10) , PL 415, 00023 Valtioneuvosto. Puh. +358 9 16005.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Maistraattien yhteystiedot löytyvät maistraatin verkkosivuilta. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista,
puh. +358 71 8730 191, sähköposti: kirjaamo.helsinki@maistraatti.fi

Muutto Suomeen

Työministeriö on julkaissut usealla kielellä Tietoa Suomeen muuttajalle -oppaan. Se löytyy Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuilta.

Passi

Passihakemusta ei voi tehdä Suomen Beirutin-suurlähetystössä. Passihakemuksen voi jättää mihin tahansa muuhun Suomen suurlähetystöön, esimerkiksi Ankaraan tai Nikosiaan. Passihakemuksen voi myös tehdä sähköisesti poliisin sähköisen palvelun kautta tiettyjen ehtojen täyttyessä. Lisätietoja poliisin verkkosivuilta.

Perheenyhdistämis- ja oleskelulupahakemukset

Perheenyhdistämistä ei voi hakea Suomen Beirutin-suurlähetystössä vaan se tulee tehdä oleskelulupakeskuksessa Ankarassa. Lähes kaikki hakemukset voi nykyisin tehdä verkossa EnterFinland-palvelussa.

Tulli

Katso lisätietoa Tullin verkkosivuilta.
Suomen Tullin tietopalvelu (esim. Suomesta viennin rajoitukset)
Tullin neuvonta, puh. +358 20 690 600.

Verotus

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä sekä yhteystiedot löytyvät verohallinnon verkkosivuilta.

Väestörekisteri

Väestörekisterikeskus ja maistraatit ylläpitävät rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestötietojärjestelmään on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset. Lain mukaan väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee myös ulkomailla oleskelevan osalta pitää ajan tasalla, olkoonpa oleskelu ulkomailla tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään tiettyä aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa. Väestörekisteri-ilmoituksia ei voi tehdä Suomen Beirutin-suurlähetystön kautta.

Yksityisposti sekä pankkiasiat

Edustusto ei välitä eikä ota vastaan yksityishenkilöille osoitettua postia turvallisuussyistä.

Tulosta

Päivitetty 6.4.2017


© Suomen suurlähetystö, Beirut | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot